Thermokey


Rodzina wymienników ciepła oferowanych przez Thermokey jest nieustannie poszerzana. W chwili obecnej, asortyment zawiera bloki lamelowe, skraplacze wentylatorowe, chłodnice cieczy (dry-cooler'y), chłodnice powietrza, skraplacze i parowniki płaszczowo-rurowe oraz płytowe wymienniki ciepła (lutowane).

Dry-Cooler'y 
Skraplacze 
Chłodnice Szokowe 
Chłodnice Light Cubic 
Chłodnice Freonowe 
Chłodnice Glikolowe 
Chłodnice Amoniakalne 
Chłodnice Radialne
Bloki Lamelowe
Wymienniki Płaszczowo-rurowe 
 -Parowniki TLE
 -Parowniki TME
 -Skraplacze
 -Skraplacze Morskie
Skraplacze Hermetyczne
Wymienniki Płytowe
Odolejacze
Zbiorniki ciekłego freonu
Referencje

Certyfikaty